Určitě si poradíte - Praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální péči

blok blok

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Celková výměra kraje 5 267 km2 a je tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Svou rozlohou se řadí k menším regionům v ČR. Olomoucký kraj je počtem 635 711 (k 31. 12. 2014) šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice. Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1491 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m n. m.).

Vznik knihy podpořili

vzpcpzpmvcpzpozprbzplinetkontobhartmanndmaaligatorlazne

Olomoucký kraj - aktuality

Dotisk publikace - Olomoucký kraj

04.4.2016

Ve spolupráci s Olomouckým krajem jsem pro vás připravili dotisk publikace Určitě si poradíte v nákladu 6.000. Knihy jsou k dispozici v budově KÚ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (recepce, nabídkové stojany).

Dotisk publikace

23.3.2016

Pro Olomoucký kraj je připraven dotisk publikace v nákladu 6 000 ks. O distribučních místech vás budeme informovat.

Distribuce - Olomoucký kraj

Distribuce - Olomoucký kraj

21.10.2015

Dnešním dnem byla zahájena distribuce publikace v Olomouckém kraji.

Příprava vydání pro Olomoucký kraj

29.7.2015

Ve spolupráci s Olomouckým krajem připravujeme vydání průvodce Určitě si poradíte. Průvodce bude vydán v září 2015.